Formiranje gradjevinskih parcela

Goran Vasić - geometar

Potrebno je za dobijanje građevinske dozvole,može se formirati samo u području koje je planskim dokumentima definisano kao Gradsko građevinsko zemljište, neophodno je da parcela zadovoljava planske zadate uslove ( površinu, širinu prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici).

Da bi se od jedne katastarske parcele formirala građevinska parcela neophodno je da parcela ispunjava uslove iz urbanističkih planova (Informacija o lokaciji).
Posao geodetske organizacije je da izradi Projekat geodetskog obeležavanja i Elaborat za provođenje u katastru na osnovu:

Ako je poljoprivredno zemljište može se vršiti promena namene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište (zahtev se podnosi gradskom Sekretarijatu za privredu).

Prateće geodetske usluge su: